niedziela, 1 sierpnia 2021

Metryka urodzenia Antoniego Kruszewskiego.

 Przy okazji indeksowania metryk z parafii Lejpuny przez Małgosię, trafiła się nam metryka urodzenia Antoniego Kruszewskiego, dziedzica Lejpun.

Najpierw jednak sama metryka. Pozwoliłem sobie przepisać cały tekst w oryginale, aby pokazać Wam specyficzny charakter ówczesnych metryk." Działo się we Wsi Kościelney Leypunach dnia dwudziestego siódmego kwietnia tysiąc ośmset trzydziestego drugiego roku o godzinie trzeciey po południu. Stawił się Jaśnie Wielmożny Antoni Kruszewski Marszałek Obwodu Seyneńskiego, Dziedzic Dóbr Leypuny w tymże Dworze Leypunach zamieszkały lat 46 mający, w obecności Jana Hałuszkiewicza Ekonoma Dworu Leypun lat trzydzieści, tudzież Michała Czerniewskiego Kommisarza Dworu Leypun lat trzydzieści jeden mających, y okazał nam Dziecię Płci Męzkiey urodzone we Dworze Leypunach dnia dwudziestego drugiego Kwietnia roku bieżącego o godzinie siódmej wieczorem z Jego Małżonki Wawrzyny z Abłamowiczów lat dwadzieścia mającey. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym z Wody tylko odbytym w Dniu Dzisieyszym nadane zostały imiona Antoni Jan Ludwik. Akt ten Stawającemu i Świadkom przeczytany przez nas wspólnie ze Stawającym y Świadkami podpisany został.

Xiądz Floryan Milewski Administrator 

Antoni Kruszewski

Jan Hałuszkiewicz

Michał Czerniewski

Lewy margines: Rodzicami Jego Chrzestnemi byli Jaśnie Oświecony Xiąże Tadeusz Ogiński i Jaśnie Wielmożna hrabini Marya Starzeńska- x. Milewski."

Małe wyjaśnienie: matka urodzonego Antoniego Kruszewskiego nazywała się poprawnie Laurencja Teresa Wawrzyna Abłamowiczówna herbu Awdaniec ( 1810-1900). Laurencja Teresa była córką Michała Abłamowicza i Wiktorii.

środa, 9 czerwca 2021

Zastanawiający wiek...

 Prezentuję tę metrykę zgonu niejako z ciekawości, ale też i ze zdziwienia- czy dawać wiarę takim metrykom? Jeśli to była nieprawda, a tak myślę, to jak traktować dane podawane przez księży czy osoby wypisujące metryki?

Oto metryka zgonu Marianny Rowińskiej z osady Świętojańskie w parafii Lejpuny, która zmarła 4 kwietnia 1837 roku w wieku...121 lat! Wynika z tego, że Marianna Rowińska powinna urodzić się w 1716 roku!wtorek, 1 czerwca 2021

Metryka zgonu ksiądza Lenczewskiego.

 Przedstawiam unikalną metrykę- jest to akt zgonu księdza Józefa Lenczewskiego, wieloletniego proboszcza parafii lejpuńskiej. Ksiądz Lenczewski zmarł na Plebanii Lejpuny 5 kwietnia 1831 roku w wieku 70 lat.


Myślę, że warto odczytać ten dokument w całości, bo dowiadujemy się z niego trochę szczegółów dotyczących osoby księdza Lenczewskiego.

" Działo się we Wsi Kościelnej Lejpunach dnia szóstego kwietnia 1831 roku o godzinie dziesiątej przed południem. Stawili się szlachetnie urodzeni Antoni Lenczewski lat 38 i Szymon Jankowski Organista Kościoła Lejpuńskiego lat 39 mający, obydwaj w Lejpunach zamieszkali i oświadczyli, że w dniu piątym kwietnia roku bieżącego o godzinie ósmej wieczorem umarł urodzony ksiądz Józef Lenczewski Proboszcz Parafii Lejpuńskiej w Lejpunach, lat siedemdziesiąt mający, syn urodzonych Tomasza i Anny małżonków Lenczewskich  gospodarzy z Lenczów. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Księdza Lenczewskiego Proboszcza Lejpuńskiego, akt ten przeczytany  stawającym z których pierwszy jest synowcem a drugi sąsiadem zmarłego a przez nas świadków podpisany został.Ksiądz Florian Milewski Administrator Kościoła Lejpuńskiego. Antoni Lenczewski jako świadek."

( dla przypomnienia- dawne określenie synowiec, to nie był syn , ale bratanek)

niedziela, 23 maja 2021

Strawińscy na zesłaniu.

 Dzięki pomocy naszego przyjaciela Antona, mamy możliwość opublikowania kilku ciekawych metryk dotyczących rodziny Strawińskich na zesłaniu. Byli oni zesłani aż do guberni irkuckiej, gdzie żyli od kilkudziesięciu lat, tak mi się wydaje. Myślę, że będzie dobrze sprawdzić też inne metryki z parafii irkuckiej, jest tam bardzo dużo polskich nazwisk.

Metryka urodzenia Michała Strawińskiego urodzonego 7 października 1867 roku w parafii irkuckiej, syna szlachetnych Pawła i Anny Kurłowskiej, zesłanych na Sybir z powodów politycznych, rodzice chrzestni Mieczysław Siesicki i Anna Simonowicz, asystowali Władysław Simonowicz i Felicja Siesicka.


Metryka urodzenia brata Michała, Tadeusza Strawińskiego, ur. 29 lipca 1869 roku syna zesłańców Pawła Strawińskiego i Anny z Kurłowskich, rodzice chrzestni Feliks Lubiszewski i Teofila Bielska.

Metryka ślubu Józefa Strawińskiego z 23 października 1883 roku, lat 20, syna szlachetnych Pawła i Anny Strawińskich z panną Magdaleną Mickaitis córką Jakuba i Paraskewii Mickaitisów, świadkami ślubu byli Stanisłąw Żukowski i Franciszek Bruicki (?).


Metryka urodzenia Józefa Strawińskiego ur. 15 kwietnia 1891 roku w parafii irkuckiej, syna Józefa i Magdaleny Mickaitis, rodzicami chrzestnymi byli baron Romuald Radeń i Maria Szwernicka, asystowali Piotr Szwernicki i Maria Kremer.


Metryka zgonu Pawła Strawińskiego zmarłego dnia 9 marca 1895 roku w wieku 80 lat w osadzie Bielichtun, pozostawił po sobie żonę Annę i syna Tadeusza.czwartek, 13 maja 2021

O Antonim Kruszewskim.

 Tak się złożyło, że przy indeksacji metryk lejpuńskich przez Małgorzatę, udało się znaleźć metrykę zgonu kanonika Antoniego Kruszewskiego, właściciela lejpuńskiego dworu.

Antoni Kruszewski zmarł na dworze Lejpuny dnia 15 maja 1820 roku. Ale może odczytajmy cały tekst tej metryki:

" J. W. Antoni Kruszewski pierwszy Kanonik Katedry Wileńskiej, Kolator i Fundator Kościoła i Dziedzic Leypun wieku 69, dnia 15 Maja 1820 roku umarł z Apoplexyi i pochowany na Dniu 23 tegoż Miesiąca w Kościele Murowanym, tymczasowie."


Co wiemy o Antonim Kruszewskim? Właściwie to nie za wiele. Podano, że urodzony był w 1738 roku, nie wiadomo jednak gdzie. Odnotowano, że był proboszczem od 1780-90 roku w parafii Widze. Dalej musimy posiłkować się tekstem ze strony o Lejpunach- http://dworypogranicza.pl/index.php/litwa/37-lejpuny gdzie napisano iż " ...Kiedy w 1779 roku jego bratanica ( Ignacego Massalskiego) , Helena Apolonia (1763-1815), córka  Józefa Adriana (1726-1765), podskarbiego nadwornego litewskiego, wychodziła za mąż za księcia Karola Józefa Emanuela de Ligne i prawdopodobnie potrzebne były pieniądze na posag, biskup Massalski sprzedał Lejpuny po znacznie zaniżonej cenie kanonikowi kapituły wileńskiej, Antoniemu Kruszewskiemu, który zapisał je swojemu bratankowi, noszącemu takie same jak i on imię, Antoniemu Kruszewskiemu (1783-1873) herbu Awdaniec, przyszłemu marszałkowi szlachty sejneńskiej, ożenionemu później z Laurencją Teresą Wawrzyną Abłamowiczówną (1810-1900) herbu Awdaniec."

I na tym właściwie kończy się nasza wiedza o kanoniku Antonim Kruszewskim. Przekazał Lejpuny swemu bratankowi i zmarł w 1820 roku. Jedno nie ulega wątpliwości- był najważniejszą bodajże osobistością w historii Lejpun.

Trochę faktów o budowie samego pałacu:


W chwili nabycia Lejpun przez kanonika Kruszewskiego stary posapieżyński dwór prawdopodobnie już nie istniał lub nie nadawał się do użytku, nowy dziedzic zdecydował się więc na wzniesienie innej rezydencji, bardziej zgodnej z wymogami czasu. Projekt opracował Marcin Knackfuss (1740-1803), architekt JKM, kapitał buławy polnej Wielkiego Księstwa Litewskiego, profesor Akademii Wileńskiej, właściciel niewielkiego mająteczku Szerenkiszki nad Wilenką. Miało to być jego ostatnie. Gdyby projekt księdza kanonika został zrealizowany w całości, dwór w Lejpunach, pomimo pewnych jego niedociągnięć, należałoby zaliczyć do najciekawszych siedzib klasycystycznych na terenie całego byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa pałac miał być założeniem ściśle symetrycznym, złożonych z trzech powiązanych ze sobą w jedną całość członów -głównego korpusu mieszkalnego i reprezentacyjnego oraz ustawionych po jego bokach w jednej linii pawilonów wschodniego i zachodniego. Zbudowano jednak tylko korpus i pawilon wschodni.

Poniżej pomnik jego bratanka Antoniego Kruszewskiego na cmentarzu w Lejpunach ( zdjęcie pochodzi z portalu Genealogia Polaków- https://genealogia.okiem.pl/foto2/displayimage.php?album=search&cat=0&pid=32613#top_display_media


 

Zespół dworski w Lejpunach.

Ciekawy film o dworze w Lejpunach. Warto obejrzeć!

sobota, 8 maja 2021

O Igorze Strawińskim.

 O tym wielkim kompozytorze nie pisaliśmy do tej pory zbyt wiele, choćby z tego względu, że jest o nim sporo w internecie. Staramy się jednak nie powielać tego, co już jest opublikowane. Zawsze ciekawiej jest pisać i publikować to, o czym mało kto wiedział.

Wiadomo było, że Igor Strawiński był synem Fiodora Strawińskiego i Marii urodzony pod Petersburgiem w Oranienbaumie. Miał słynnych przodków, m.in. Stanisława Strawińskiego o którym już pisaliśmy, że był jednym ze współsprawców porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Nas zajmuje nas  jednak to, co udało się znaleźć o nim spośród dokumentów dostępnych w internecie. Otóż w zasobach Family Search odkryliśmy trzy bardzo ciekawe dokumenty dotyczące Igora i jego żony Wiery.

Pierwszy z nich to manifest z września 1939 roku, gdyż jak wiadomo z Wikipedii, wyemigrował on do USA i osiedlił się w Hollywood.


Kolejny dokument to zaświadczenie naturalizacyjne Igora z 1945 roku z jego własnoręcznym podpisem.


I ostatni dokument, niemniej ciekawy- to wiza turystyczna Igora Strawińskiego z 1963 roku do Brazylii. Wraz z jego podpisem i fotografią.