niedziela, 18 lutego 2024

Sereje- ciekawy akt małżeństwa.

 Podczas indeksowania ksiąg metrykalnych z parafii Sereje przez Małgosię, trafił się bardzo ciekawy akt małżeństwa z 1817 roku. Aby zrozumieć o co w nim chodzi, postanowiłem zrobić transkrypcję całego aktu ( jest niemiłosiernie długi!)." Miasto Sereie. Roku Tysiąc Ośmset siedmnastego Miesiąca Września o godzinie trzeciej po południu. Przed Nami niżey podpisanymi Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Sereyskiey Obwodu Seyneńskiego w Woiewództwie Augustowskim, stawił się w Asystencyi Joach Wilhelm młodzian zamieszkały we wsi Warnogiry w Gminie i Parafii Krasnopolskiey w Powiecie Kalwaryskim w Obwodzie Maryampolskim w Woiewództwie Augustowskim, Świderski, kunsztu kowalskiego, liczący lat dwadzieście trzy, podług wyietey metryki chrzestney z ksiąg Kościoła Parafialnego wyznania Ewangielickiego, zwanym Nagiemburh, tenże Joach Wilhelm Świderski jest synem Fryderyka i Estery z Kapusiów rodziców prawych pierwey w mieście Nejimburk mieszkających w Prusiach, później w Kraiu Rosieyskim we wsi koscielney Daugi w Powiecie Trockim w Guberni Wileńskiey i tam oba poumierali, świadczy akt publiczney wiadomości przez Sąd Pokoiu Powiatu Kalwaryskiego zejścia wyżey wspomnianych Frydrycha i Estery Świderskich. - Stawiła się też za zezwoleniem rodziców swoich sądownie zdziałanym przed Notaryuszem Obwodu Seyneńskiego Wgo Kazimierza Olechnowicza w Asystencyi Krewnych i Przyiaciół swoich Karolina Dorota Ryhówna, panna licząca lat szesnaście skończonych podług wyietey Metryki Chrzestney z Ksiąg Kościoła Ewangielickiego Sereyskiego, córka Krysztofa Ryha i Leonory niewiadomey z nazwiska, małżonków prawych w Mieście Sereyach po d Numerem Szesnastym we własnym budynku zamieszkałych, - Strony stawaiące żądaią abyśmy przystąpili do obchodu miedzy niemi ułożonego Małżeństwa którego zapowiedzi podług Prawa już wyszły- Pierwsza dnia dwudziestego czwartego Miesiąca Sierpnia a druga dnia Trzydziestego pierwszego miesiąca i roku biezącego o godzinie dwunastey zgromadzonemu ludowi ogłoszone były, gdy przeciw rzeczonemu Małżeństwu żadne tamowanie nie zaszło, ani udzielenie prawa nie okazało się a Krewni i Przyiaciele wszyscy na to zezwalaią, Przychylaiąc się zatem do żądania stron, po przeczytaniu stawaiącym wszystkich formalności, mianowicie Działu Szóstego Kodeksu Napoleona w tytule Ośmnastym, zapytaliśmy przyszłego Małżonka i Przyszłey Małżonki, czyli chcą połączyć się ze sobą Węzłem Małżeństwa, na co każda z nich udzielnie odpowiedziała, że taka iest ich wola, My więc w imieniu Prawa ogłaszamy, iż Johan Wilhelm z Karoliną Dorotą Ryhówną sa połączeni Węzłem Małżeństwa. Z tego wszystkiego Akt spisaliśmy w przytomności Jana Dyk szewca liczącego lat trzydzieście trzy i Godliba Her tokarza liczącego lat pięćdziesiąt jeden obu Przuiaciół żeniącego się w Mieście Sereye zamieszkali. - Tudzież Frydrycha Ryh brata rodzonego za mąż idącey stolarskiego kunsztu liczącego lat dwadzieście trzy, - Frydrycha Her tokarza, krewnego za mąż idącey liczącego lat dwadzieście sześć, obu w Mieście Sereyach zamieszkałych. - Po czem Akt ninieyszy stawaiącym został przeczytany i podpisany przez nas i czterech świadków."

Sami widzimy jak rozwlekłe były wtedy akty małżeństwa. Dobrze, że niedługo później zmieniono ich formułę na znacznie krótszą.

Zastanawiam się, czy udałoby się zweryfikować kilka faktów z tego dokumentu. Np. gdzie znajdowało się miasto opisane tu jako Nejimburk, może Nowe Miasto? Ciekawi mnie tez to, czy wśród alegatów Parafii Ewangelickiej w Serejach jest jakiś dokument dotyczący tego małżeństwa? Kolejna sprawa- ciekawe czy w księgach kościoła w Daugach znajdują się akty zgonu obojga rodziców pana młodego. Kolejna łamigłówka ...

sobota, 17 lutego 2024

Metryki z parafii Raczki.

 Nie jest tajemnicą, że ponoć akta metrykalne z parafii Raczki ( położonej na południowy zachód od Suwałk) zostały zniszczone lub zaginęły wskutek działań wojennych. Jednym ze sposobów odzyskania czegokolwiek z tej parafii, są zapisy w alegatach, gdzie możemy znaleźć odpisy aktów urodzenia, zgonów czy małżeństwa. W ten właśnie sposób udało mi się znaleźć kilkanaście takich dokumentów, które tu prezentuję. Dokumenty te zostały znalezione w parafii Jeleniewo. Mam nadzieję, że być może pomoże to komuś w dalszych poszukiwaniach. Oby tak było!
Zaświadczenie o zapowiedziach Kazimierza Leśniewskiego z Raczek z Franciszką Tarasiewicz z Poddubówka w parafii suwalskiej z 9 listopada 1845 roku.


Zaświadczenie o zapowiedziach Wojciecha Sobola z Raczek i Marianny Szylwównej z parafii             jeleniewskiej z 17 listopada 1866 roku.   


                                                                                                                                                                                            
Wypis aktu urodzenia Wojciecha Sobola, syna Michała i Rozalii z Dębowskich, urodzonego w Józefowie 24 marca 1844 roku.Zaświadczenie o zapowiedziach Adama Przekopa z parafii raczkowskiej z Anną Ciszewską z parafii jeleniewskiej z 8 lipca 1866 roku.Odpis aktu zgonu Marianny Przekopowej, zmarłej w Bakaniuku w parafii raczkowskiej, w wieku 50 lat.Wypis aktu urodzenia Ewy Kukowskiej, córki Jakuba i Katarzyny Augustyn, urodzonej w Józefowie w parafii raczkowskiej 25 czerwca 1839 roku.
Zaświadczenie o zapowiedziach Antoniego Skrodzkiego z parafii raczkowskiej z Marianną Kujawa z parafii jeleniewskiej z dnia 16 lutego 1873 roku.Zaświadczenie o zapowiedziach Pawła Jasionowskiego z parafii raczkowskiej z Rozalią Ostrowską z parafii jeleniewskiej z 22 listopada 1879 roku.Wypis aktu urodzenia Jana Szyłaka, urodzonego w Choćkach w parafii raczkowskiej 20 sierpnia 1860 roku, syna Józefa i Ewy z Sołtanów.Zaświadczenie o zapowiedziach Józefa Pojawy z parafii raczkowskiej z Józefą Ludwiką Szypulską z parafii jeleniewskiej z 24 stycznia 1886 roku.Wypis aktu urodzenia Wojciecha Szyłaka, urodzonego w Choćkach 20 kwietnia 1851 roku, syna Ignacego i Anny Urbanowicz.Wypis aktu urodzenia Wojciecha Karasia, urodzonego 14 kwietnia 1860 roku w Małych Raczkach, syna Jana i Katarzyny.Wypis aktu urodzenia Macieja Kalejty, urodzonego w Krukówku 5 marca 1861 roku, syna Macieja i Marianny z Kupczyków.Zaświadczenie o zapowiedziach Józefa Olszewskiego z Bakaniuka z Weroniką Sobotko z parafii jeleniewskiej z dnia 18 listopada 1888 roku.Wypis aktu urodzenia Józefa Olszewskiego, urodzonego w Bakaniuku dnia 25 grudnia 1864 roku, syna Wojciecha i Zofii z Kułaków.


Zaświadczenie o zapowiedziach Wojciecha Josiewicza z Lipówki w raczkowskiej parafii z Józefą Jabłońską, wdową z Jeleniewa, z 30 czerwca 1894 roku.
Wypis aktu urodzenia Wojciecha Josiewicza, urodzonego 26 marca 1868 roku w Lipówce, syna Jana i Marianny z domu Omuleckiej.

piątek, 26 stycznia 2024

Powrót do Bogdanowiczów.

 Dawno nie pisaliśmy o rodzinie Bogdanowiczów z parafii Mejszagoła. Jednak przy okazji sprawdzania spisu parafian z tej parafii z 1907 roku, znalazłem taką notatkę z zaścianka Szyłelki i jest opis rodziny Bogdanowiczów:


Jest tutaj jako głowa rodziny wymieniony Kazimierz Bogdanowicz liczący 60 lat, jego żona Franciszka lat 46 i dzieci: Zofia lat 19, Bronisław lat 17, Józef lat 15, Ludwik lat 13, Maria lat 10 i Helena lat 7.

Z kolei w innym spisie z lat 1909-1913, znalazłem kolejnych Bogdanowiczów:W wykazie tym są takie osoby:
Adolf Bogdanowicz lat 42, jego brat Kazimierz lat 30, brat Józef lat 25, siostra Antonina lat 29, Julia lat 26 i matka ich Elżbieta lat 65 licząca.


piątek, 19 stycznia 2024

Metryka z Serejów.

 Genealogia to jednak nieustanna nauka i zdobywanie kolejnych doświadczeń. Przy indeksacji parafii Sereje, odkryliśmy inny sposób zapisu chrztów narodzonych dzieci. Przyjęto to jako oświadczenie ojca o narodzeniu dziecka, potwierdzone przez księdza i świadków. Oto przykład takiego zapisu.


Myślę, że warto dokonać transkrypcji tego zapisu, z zachowaniem oryginalnego języka ( nie pozbawionego błędów).

" Oświadczenie urodzenia Dziecięcia prawego uczynione przez Oyca Roku Tysiąc osiemsetnego ósmego dnia szóstego miesiąca Junij. Przed nami Proboszczem Sereyskim sprawuiącym obowiązki urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Sereyskiej Pottu Seineńskiego Departamentu Łomzyńskiego stawił się Piotr Walwanis włościanin liczący lat cztyrdzieści pięć w Mankunach zamieszkały i okazał nam Dziecię Płci menskiey które urodziło się w Domu iego pod Nr trzynastym na Dniu czwartym Junij roku bieżącego i oświadczył, że iest spłodzone z niego i matki Katarzyny Baranowskiej, pierwszego ślubu, lat trzydzieści trzy iego małżąki i że życzeniem jego iest nadać mu imię Franciszek, po uczynieniu ninieiszego oświadczenia i okazaniu Dziecięcia w przytomności Macieia Wolwania lat cztyrdzieści Pięć w Mankunach zamieszkałego, Oyciec jeden świadków to iest ninieyszy akt urodzenia po przeczytaniu onego stawaiącym podpisał X. Paweł Rabcewicz Probość Sereyski sprawuiący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego, Maciey Walwanis iako świadek."

Jak widzimy, dokument ten dotyczy roku 1808, być może w późniejszych latach przybierze inną formę, zbliżoną do tej, która jest nam najbardziej znana.

czwartek, 11 stycznia 2024

Zgon Wiktora Szumkowskiego.

 Dzisiaj robimy ukłon w stronę naszego Przyjaciela Jerzego Świątkowskiego, który mam nadzieję, że przeczyta ten artykuł. Otóż Małgosia znalazła akt zgonu jego przodka- Wiktora Szumkowskiego, a jak zobaczycie była to ważna i znamienita postać. Oto ten akt zgonu, a pod nim oryginalny zapis ( zostawiłem w takiej formie w jakiej był zapisany, aby pokazać Wam piękno ówczesnej polszczyzny)." Roku Tysiącznego ośmsetnego Dwónastego Dnia dwudziestego siódmego Miesiąca Czerwca o godzinie Siódmey po południu. Przed Nami Wikarym Kościoła Seyneńskiego, Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Seyneńskiey w Departamencie Łomżeńskim powiecie Municypalności Seyneńskiey, stawili się: Michał Szumkowski Radca powiatu Seyneńskiego liczący lat dwadzieścia cztery, syn zeszłego i w Jurgielowszczyźnie zamieszkały i W. Stanisław Chamski Sekretarz Podprefektury Seyneńskiej, liczący lat trzydzieście, mieszkaiący na Ulicy Grodzieńskiey pod liczbą setną dziewięćdziesiątą trzecią, zięć zeszłego i oświadczyli nam, iż dzisiaj dnia dwudziestego siódmego Czerwca o godzinie Siódmey z rana JW Wiktor Szumkowski Marszałek Sędzia Pokoju Powiatu Seyneńskiego, maiący życia lat sześćdziesiąt cztery wdowiec po Wielmożney Maryannie z Huszczów przez lat siedmnaście, umarł w Seynach we Dwórku W. Wólmera na Ulicy Łosdziewskiey pod liczbą Setno dziewiędziesiąt trzecią. Po czem oświadczaiący podpisali z nami akt ninieyszy poprzeczytaniu onegoż /:podpisano:/ Michał Szumkowski i Stanisław Chamski: Xiądz Hipolit Charmałłowicz Urzędnik Stanu Cywilnego Gminy Seyneńskiey    Xiądz Józef Leńczewski Pleban Leypuński Sprawuiący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego."

środa, 3 stycznia 2024

Metryka zgonu Francuza.

 Wydawałoby się, że to nic nadzwyczajnego, ale jednak mamy akt zgonu francuskiego żołnierza w...kopciowskiej parafii.


Żołnierzem tym był Avel Jean Baptiste Remi, żołnierz 7 Pułku Strzelców Konnych 8 Kompanii, urodzony 5 lipca 1791 roku w St. Prene w powiecie Fissone w Departamecie de Laisne. Zmarł dnia 10 stycznia 1813 roku we Dworze Justianowskim. 

Okazało się, że w tej metryce jest trochę błędów dotyczących miejsca urodzenia naszego żołnierza. A więc urodził się w Sainte- Preuve w powiecie Sissonne w Departamencie Aisne. Niby podobnie, ale nie to samo.

Tu jest mapka z tą okolicą. Sainte-Preuve położone było blisko granicy z Belgią.


Myślę, że dobrym pomysłem będzie napisanie anonsu o znalezieniu tej metryki zgonu na francuskim portalu Geneanet, akurat mam tam konto. Być może ktoś się zgłosi. To byłoby frapujące!

Jest frapujące, bo mamy tę metrykę. Dzięki pomocy genealogów francuskich którzy odnaleźli te metrykę, możemy ją Wam pokazać:


Był problem z odczytaniem i tłumaczeniem tego dokumentu, ale z pomocą przyszła nam zaprzyjaźniona z nami Bożenna Derecka, która pięknie odczytała i przetłumaczyła tekst metryki, za co jesteśmy jej ogromnie wdzięczni!

Roku Pańskiego 1792, w czwartek, dnia 5 lipca, został ochrzczony przeze mnie, proboszcza, Jean Baptiste Remi, urodzony dnia dzisiejszego, syn prawnych małżonków, Remi Avet, robotnika i Marie Joseph Roüan, z tej parafii. Rodzice chrzestni: Jean-Baptiste Leleu , robotnik i Marie-Jeanne Roüan, żona Nicolasa.

Bardzo szybko pojawiła się aktualizacja naszej historii. Krótko po napisaniu tego artykułu, pojawiły się kolejne rewelacje na ten temat. Najpierw musimy skorygować samo nazwisko naszego bohatera. Tak naprawdę to nazywał się on Jean Baptiste Remi Avet. Avet to było jego nazwisko a nie imię! Jego rodzicami byli: Remi Avet i Marie Josephe Rouan. Wzięli ślub ze sobą w Sainte- Preuve 3 maja 1791 roku. Remi Avet w dniu ślubu miał 27 lat i był synem Jeana Baptiste Aveta i Jeanne Manceaux, jego żona miała 26 lat i była córką Jeana Francois Rouana i Marii Marguerite Lorminier. Oto ta metryka ślubu:
 Remi Avet miał siostrę Marie Nicole, która 09.08.1786 roku wyszła za mąż za Jeana Baptiste Leleu.Tę metrykę ślubu też mamy:


 To już jednak informacje mniej dla nas istotne. Najważniejszy jest fakt, że udało się nawiązać kontakt z osobą na pewno spokrewnioną z tą rodziną, która ma drzewo genealogiczne na portalu Geneanet i czekamy na odpowiedź. Być może uda się nam przekazać jej wzmiankowany akt zgonu jej przodka. To byłoby wspaniałe zwieńczenie naszej akcji!wtorek, 26 grudnia 2023

Powrót do Adama Strawińskiego.

 Dzięki Panu Antonowi Szyrmie mamy możliwość zaprezentowania kilku fotografii z wołkowyskiego cmentarza, gdzie znajduje się grób Adama Strawińskiego i jego żony Anieli z domu Szyrma.

Przedtem jednak dla przypomnienia kim oboje byli, ich metryka ślubna z 1830 roku.


Oto te fotografie. Trzeba zaznaczyć, że pomnik ten jak na swoje lata, jest w całkiem niezłym stanie technicznym.

Gdyby ktoś chciał nawiązać kontakt z Antonem Szyrmą, nie ma problemu, na pewno chętnie pomoże. W miarę swoich możliwości. Oto mail kontaktowy do niego- excriptum(at)gmail.com

( symbol @ zastąpiłem literami at, a to w celu obrony przed botami i programami szpiegowskimi).