wtorek, 22 września 2020

Fotoreportaż z Wilkonostrów.

 Dzięki współpracy z panem Tadeuszem Jaskólskim, który często bywa w Wilkonostrach, mamy możliwość przedstawienia Wilkonostrów widzianych jego obiektywem.

Dom w oddali to dom Wiktora Strawińskiego.


 Budynek dawnej szkoły w Wilkonostrach.


Piękna tęcza.

Niesamowite krajobrazy a zdjęcia jak najbardziej klimatyczne...


Bardzo jesteśmy wdzięczni za możliwość umieszczenia tylu ciekawych ujęć Wilkonostrów i okolicy.


niedziela, 20 września 2020

Podsumowanie.

 Jesteśmy obecnie na takim etapie naszych poszukiwań genealogicznych, że z kilku stron trafiliśmy na brak metryk lub informacji gdzie ich szukać. Myślę, że warto zrobić małe podsumowanie i określić na czym na tę chwilę zakończyliśmy nasze poszukiwania.

Rodzina Strawińskich. 

Tutaj zatrzymaliśmy się na osobie Jana Strawińskiego i jego żony Agaty. Ostatni udokumentowany zapis pochodzi z metryki urodzenia ich syna Jakuba ur. 1775 a także Wawrzyńca ur. 1778. Myślę, że można zakładać iż Jan Strawiński mógł się urodzić około 1750 roku. Niestety, ogólnie dostępne metryki z parafii Lejpuny są tylko do 1785 roku, dalej jest niemal 100-letnia dziura w metrykach aż do 1679 roku.

Rodzina Niewieras.

W przypadku tej rodziny problem jest podobny. Na podstawie metryki urodzenia Tomasza Niewierasa z parafii Daugi (ur. 1772), a także jego rodzeństwa- Marianny ( ur. 1769), Ewy ( ur. 1777) i Michała ( ur. 1774) wiemy, że ich rodzicami byli Szymon i Marianna, urodzeni zapewne około 1750 roku. Biorę też pod uwagę fakt, że nazwisko Niewieras przez kilka wieków ewoluowało, brzmiało najpierw jako Niewieras, później Niewiera, a w XVIII wieku spotykamy już je jako Niewiarowski! Są wprawdzie metryki nawet z początku XVIII wieku, ale jak na razie ciężko jest połączyć je z Szymonem, zwłaszcza że nie wiemy kim był jego ojciec.

Rodzina Bogdanowicz.

Analogiczny problem. Genealogią rodziny Bogdanowicz zakończyliśmy na razie na osobie Krzysztofa Bogdanowicza i jego żony Marianny z domu Jankowskiej. Na podstawie metryki urodzenia ich syna Sylwestra ur. 1814 możemy tylko domyślać się, że mógł urodzić się około 1790 roku. Zastanawiający jest fakt, że mieszkali w zaścianku Szyłele ( par. Mejszagoła) ale już najwcześniejsi ich przodkowie urodzeni byli we wsi Pamusie w sąsiedniej parafii Podbrzezie. Niestety, metryki z tej parafii są tylko od roku 1797 co uniemożliwia nam jak na razie, dalsze poszukiwania.

Rodzina Pieczul.

Ta rodzina pochodziła z Pakielni w parafii Kiernów. Tu poszło nam nawet nieźle, gdyż udało się ustalić, że najstarszy przodek Jerzy Pieczul urodził się około 1770 roku. Dalej jednak mamy zastój z powodu braku dostępnych metryk. Problemem jest też ustalenie dlaczego w różnych okresach czasu rodzina Pieczul ( Pieczulis) nazywała się też Czupałowicz.

piątek, 28 sierpnia 2020

Rodzeństwo Rozalii Kuleszy.

 Wydawałoby się dziwne to, że Rozalia Kulesza byłaby jedynaczką, dlatego tez postanowiliśmy sprawdzić czy miała rodzeństwo. I to był słuszny pomysł, bo okazało się, że miała kilkoro rodzeństwa.

Tak naprawdę to miała jeszcze troje rodzeństwa- Jana, Mateusza i Annę. Jednakże na podstawie naszych badań, okazuje się, że Rozalia była najstarszą z rodzeństwa gdyż urodziła się w 1883 roku. Ale do rzeczy. Oto metryka urodzenia jej brata Jana, który urodził się w 1886 roku.


W metryce tej czytamy, że Jan Kulesza urodził się dnia 29 marca 1886 roku jako syn Augustyna Kuleszy i Heleny ze Strawińskich w Wilkonostrach, rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Szerksnis i Antonina Rakuć.

Teraz metryka urodzenia Mateusza.


Mateusz Kulesza urodził się w Wilkonostrach dnia 13 września 1888 roku jako syn Augustyna i Heleny ze Strawińskich, rodzicami chrzestnymi byli Adam Strawiński i Antonina Raduszyńska (?)

Metryka Anny Kuleszy.


Anna Kulesza ( Kulesz) urodziła się dnia 25 maja 1891 roku we wsi Mieszkle ( Mieszkis?)jako córka Augustyna i Heleny ze Strawińskich. Rodzicami chrzestnymi byli Michał Mikielanis i Rozalia Mikielanis.

 I jeszcze dla przypomnienia metryka ślubu ich rodziców, czyli Augustyna i Heleny.


Ślub odbył się 26 lutego 1878 roku, pomiędzy Augustynem Kuleszą kawalerem lat 30, żołnierzem na czasowej służbie urodzonym w Lejpunach a zamieszkałym w Wilkonostrach, synem nieżyjącego już Franciszka i Katarzyny z domu Piotrowskiej a panną Helena Strawińską urodzoną i zamieszkałą w Wilkonostrach, córką Benedykta i Anny z domu Rakuć.

Przy okazji tych poszukiwań udało się znaleźć interesujące metryki dotyczące przodków naszego przyjaciela- Jeffa Kulesusa. Pierwsza metryka dotyczy urodzenia Macieja Kuleszy, syna Hipolita i Wiktorii Klimanis z 1889 roku we wsi Długa. Tę metrykę już wprawdzie mamy, ale przy okazji tego tematu, publikujemy ją.


Teraz już metryki których Jeff raczej nie miał wcześniej. Metryka urodzenia Anny Kulesz.

Zdarzyło się w Lejpunach 3 maja 1891 roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Hipolit Kulesz chałupnik zamieszkały w Wilkonostrach lat 30, w obecności świadków Andrzeja Szerksznisa i Antoniego Daduszyńskiego i przedstawili nam dziecko płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się ono dnia 1 maja bieżącego roku o godzinie ósmej rano z jego małżonki Wiktorii Klimanis. Dziecku temu na chrzcie św. dano na imię Anna. Rodzicami jego chrzestnymi byli Karol Urban i Rozalia Klimanis.

Teraz metryka urodzenia Józefa, brata Anny.


Zdarzyło się w Lejpunach 24 grudnia 1893 roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Hipolit Kulesz ogrodnik zamieszkały we wsi Długiej lat 30, w obecności świadków Piotra Marciukanisa i Macieja Mikielanisa i przedstawili nam dziecko płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Długiej dnia 20 grudnia bieżącego roku o godzinie pierwszej po południu z jego małżonki Wiktorii Klimanis. Dziecku temu na chrzcie św. dano na imię Józef. Rodzicami jego chrzestnymi byli Aleksander Doduszyński i Wiktoria Strawińska.

I drugi Józef z małżeństwa Hipolita i Wiktorii, ale urodzony w 1895 roku.Zdarzyło się w Lejpunach 2 czerwca 1895 roku o godzinie trzeciej po południu. Stawił się Hipolit Kulesz ogrodnik zamieszkały we wsi Pozeris (?) lat 38, w obecności świadków Władysława Doduszyńskiego i Antoniego Krancewicza i przedstawili nam dziecko płci męskiej oświadczając, że urodziło się ono we wsi Pozeris (?) dnia 26 maja bieżącego roku o godzinie dziewiątej wieczorem z jego małżonki Wiktorii Klimanis. Dziecku temu na chrzcie św. dano na imię Józef. Rodzicami jego chrzestnymi byli Władysław Doduszyński i Anna  Strawińska.

Mamy także metrykę zgonu Wiktorii Kuleszy z domu Klimanis, żony Hipolita.Wiktoria zmarła w 1927 roku w Długiej Wsi w wieku 73 lat, pozostawiła po sobie męża Hipolita i syna Józefa. Wiktoria była córką Adama Klimanisa i Wiktorii Wejkszner ( nie wiem jak poprawnie brzmi to nazwisko). 


Metryka zgonu Hipolita Kuleszy, który zmarł w wieku 78 lat w roku 1938 w Długiej Wsi. Pozostawił po sobie synów- Józefa 42 lata i Macieja 53 lata. 
sobota, 22 sierpnia 2020

Rodzina Pieczul- ciąg dalszy.

  Wertując metryki z Kierniowa udało się trafić na kolejne, chyba rewelacyjne materiały dotyczące rodziny Pieczul. A więc przede wszystkim okazało się, że najstarszy znany nam przodek Pieczulów, czyli Jerzy, miał miał dwóch synów o imieniu Jan! Z ta jednak różnicą, że jeden został nazwany Jan a drugi Jan Antoni. To ciekawostka, zwłaszcza, że jeden z nich Jan urodzony był w 1807 roku w Pojezioryszkach a drugi Jan już w Miżańcach. O pomyłce raczej nie ma mowy, gdyż obaj pochodzą od tych samych rodziców.

Dla jasności podaję metrykę najpierw Jana ur. 1797 w Miżańcach.

 
 

Osobnym problemem jest ( o czym już pisaliśmy) pisownia tego nazwiska- raz Pieczul, innym razem znów Czepiałowicz, Czepulewicz itp. Na razie metryki Jana nie mamy, wiemy tylko, że urodził się około 1807 roku w Pojezieryszkach. Kłopot w tym, że jak na razie nie mogę zlokalizować tej miejscowości. Dowodem na jego datę urodzenia ( przypuszczalną) jest metryka ślubu z 1828 roku z Józefatą Mumińską z parafii Bogusławiszki.

Wg tej metryki był synem Jerzego i Marianny z Podskarbiów, co sie zgadza. Teraz to, co w genealogii najlepsze- dzieci z tego małżeństwa. Było ich kilkoro, co wzbogaca naszą wiedzę o tej rodzinie.

Najstarszym ich dzieckiem był Marcin Jerzy urodzony w 1831 roku. 

Marcin w roku 1854 wziął ślub z Anną Wąsewicz.

Kolejne ich dziecko to Rozalia urodzona w 1834 roku.

Kolejna ich córka to Teresa urodzona w 1839 roku.

I jak na razie ostatnie ich dziecko- Marianna, urodzona w 1842 roku.


piątek, 14 sierpnia 2020

Sylwester Bogdanowicz.

 Tym razem wracamy do zapomnianej już nieco genealogii rodziny Bogdanowiczów.

Dzięki chyba intuicji udało odnaleźć się metrykę urodzenia Sylwestra Bogdanowicza. Wiedzieliśmy o tym, że urodził się około 1815-17 roku. To były jednak domysły. Tak samo domysłem było, że miał się urodzić w mejszagolskiej parafii, wszak mieszkał w zaścianku Szyłele w tejże parafii. Niejeden raz mogliśmy się przekonać, że miejsce zamieszkania a urodzenia to dwie różne rzeczy. Tak stało się i tym razem. Okazało się, że Sylwester urodził się dokładnie 8 stycznia 1814 roku we wsi Pamusie ( Pomusie)  w sąsiedniej parafii Podbrzezie jako syn Krzysztofa Bogdanowicza i Marianny z domu Jankowskiej.

 

 Jego rodzicami chrzestnymi byli Adam Bohdanowicz i Ewa Bublewska. Możemy jedynie domyślać się, że Adam mógł być bratem Krzysztofa, ojca Sylwestra. Oto ta metryka urodzenia.

Kolejnym ciekawym dokumentem jest metryka ślubu ojca Sylwestra, czyli Krzysztofa Bohdanowicza. Wziął on ślub 15 listopada 1808 roku we wsi Zaścianek Pomuski z Marianną Jankowską, świadkami byli Szymon Bohdanowicz ( pewnie brat Krzysztofa), Adam Sokołowski i Maciej Bohdanowicz ( czyżby kolejny brat Krzysztofa?).

 

Mamy jeszcze jedną metrykę- to metryka urodzenia Krystyny Bogdanowicz. Urodziła się ona w Pamusiach dnia 4 kwietnia 1797 roku jako córka Krzysztofa Bogdanowicza i Marianny z domu Mackiewicz. Świadkami byli Franciszek Bohdanowicz i Krystyna Śrubowska.

Tu mamy szereg wątpliwości- nie wiemy kim była Marianna Mackiewicz, może to pierwsza żona Krzysztofa? Kim był świadek ich ślubu Franciszek? Kolejnym bratem. Musimy to wszystko zweryfikować.

 


sobota, 11 lipca 2020

Powrót do Niewierasów.

Wreszcie jest jakiś znaczący postęp w naszej genealogii rodziny Niewieras. Długo nie mieliśmy metryki ojca najstarszego z przodków Niewierasów, czyli Jana ( Jonasa) urodzonego około 1810 roku i jego starszej siostry Katarzyny.
Po wnikliwych poszukiwaniach natrafiłem na ślad ojca Jana- Michała! Otóż okazało się, że Michał Niewiera urodził się dokładnie 9 października 1774 roku w Arciunach i był synem Szymona i Marianny. Tak więc znamy już rodziców Michała, to bardzo duży postęp. Podejrzewam, że rodzice Michała urodzili się około 1740 roku.
Oto metryka urodzenia Michała Niewierasa:

To jeszcze nie koniec rewelacji! Udało mi się znaleźć troje rodzeństwa Michała- siostry: Ewę i Mariannę a także brata Tomasza. Z tego rodzeństwa najstarsza była Marianna urodzona 13 sierpnia 1769 roku. Oto jej metryka urodzenia:


Jej brat Tomasz urodził się 26 stycznia 1772 roku w Arciunach:

Druga siostra Ewa urodziła się 19 marca 1777 roku także w Arciunach:Oczywiście mam nadzieję na znalezienie metryki ich ojca, czyli Szymona.

Mamy kolejne ciekawe informacje dotyczące wspomnianych już osób. Otóż udało się nam dowiedzieć, że żoną Tomasza Niewierasa ( syna Szymona) była Rozalia. Niestety, nie znamy jej nazwiska panieńskiego. Oto metryka urodzenia ich syna Jerzego urodzonego 26 stycznia 1805 roku w Arciunach.

Metryka kolejnego dziecka Tomasza i Rozalii- Marianny, która urodziła się 8 czerwca 1808 roku. Dzięki tej metryce wiemy już, że zona Tomasza miała nazwisko panieńskie Andrzejkinówna.

Kolejny ciekawy dokument to metryka urodzenia córki Michała Niewierasa i jego żony Katarzyny- Marianny, która urodziła się 2 stycznia 1804 roku w Arciunach.