czwartek, 26 października 2017

...Że ja tak to wszystko jeszcze pamiętam... Część II.

niedziela, 22 października 2017

...Że ja tak to wszystko jeszcze pamiętam... Część I.Część I opowieści 97- letniej Melanii Starodub, mieszkającej w Boćwince na Mazurach, Ukrainki, która wspomina czasy 20-lecia międzywojennego, okres wojny, okupacji rosyjskiej i niemieckiej na Kresach oraz wywózki na Sybir. Opowiada też o swojej wsi Ostobuż (Ostriłok), stosunkach polsko-ukraińskich tam panujących oraz o szkole, Żydach, wiejskich dzieciach, pasieniu krów i dziedzicu Wysockim.
( film zrealizowany przez naszego znajomego Piotra Strzetelskiego).

niedziela, 8 października 2017

Następne metryki.

Kolejne metryki dotyczące rodziny Trawińskich i Kuleszów, które wczoraj znalazłem.

Metryka urodzenia Piotra Kulesza, syna Szymona i Anny z Szumskich, urodzonego 4 lipca 1808 roku w Wilkonostrach.


Metryka urodzenia Józefa Jerzego Trawińskiego, syna Wawrzyńca i Katarzyny z Gajdziów, urodzonego 15 marca 1809 roku w Wilkonostrach.
Metryka urodzenia Marty Trawińskiej, córki Jakuba i Agaty z Czarniawskich, urodzonej 24 sierpnia 1808 roku.


sobota, 7 października 2017

Metryk nigdy dosyć!

Oto kolejne metryki osób z rodzin Strawińskich, Trawińskich, Kuleszów. Zastanawia mnie jedno- tyle już lat badamy losy tej rodziny i jak na razie nie możemy dojść do tego, dlaczego w pewnych okresach czasu nazywali się Strawińscy,a w innych znów występują jako Trawińscy.
Niestety, jak na razie nie ma żadnego dokumentu o zmianie nazwiska Strawiński na Trawiński i na odwrót...

Metryka ślubu Andrzeja Strawińskiego syna Szymona i Józefaty z Zubrzyckich, zawartego dnia 19 lutego 1854 roku w Lejpunach.


Kolejna metryka to metryka urodzenia Pawła Strawińskiego, syna Andrzeja i Petroneli z domu Subacz, urodzonego 8 października 1857 roku w Wilkonostrach.


Następna to metryka urodzenia Augustyna Kulesza, syna Franciszka i Katarzyny z domu Piotrowskiej, urodzonego 28 sierpnia 1848 roku w Lejpunach. Wg naszych danych Augustyn Kulesza był ojcem Rozalii Witkowskiej z domu Kulesza, a o której pisaliśmy dosyć dużo na naszym blogu.

I na koniec metryka urodzenia Macieja Blejzgisa z 1787 roku, którego matką chrzestną była Krystyna Trawińska, a właściwie Trawińskówna, jak to ówcześnie pisano. Aby być skrupulatnym, oto tłumaczenie tej metryki ( dzięki uprzejmości naszego kolegi Macieja Hryniewicza):
"Ja, ojciec Placyd Bóbr, zakonnik zakonu...ochrzciłem chłopca imieniem Maciej, syna Macieja Blejzgiz z matki Katarzyny. Chrzestni pracowici Mateusz Subacz i Krystyna Trawinskówna."


czwartek, 7 września 2017

Certyfikaty szlacheckie Strawińskich.

Temat certyfikatów rodu Strawińskich jakoś umknął naszej uwadze, a jest to temat ogromnie intrygujący.
Mniej więcej rok temu pisałem o certyfikatach szlacheckich Strawińskich herbu Sulima. Oto jeszcze raz te certyfikaty wraz z moim omówieniem. 

Str. 357,
Odpis.
„C.K. Namiestnictwo we Lwowie, L. 93581. Odezwa Jego Ces. i Król. Apostolska Mość raczył najwyższem postanowieniem z dnia 2 listopada 1894 roku zatwierdzić z szczególnej łaski Najwyższej staropolskie szlachectwo właściciela dóbr Gustawa Strawińskiego z prerogatywami austryjackiego stanu rycerskiego i z uprawnieniem do używania herbu „Sulima”.

O tem Najwyższem postanowieniu zakomunikowanem ze skryptem Jego Excelencyi Pana C.K. Ministra spraw wewnętrznych z dnia 9 listopada 1894 roku L.566/A zawiadamia C.K. Namiestnictwo Świetny Wydział Krajowy odnośnie do cennej odezwy z dnia 3 października 1893 L.31298. Lwów, 28 listopada 1894.

Wpisano na mocy rozporządzenia Wydziału Krajowego z dnia 7 grudnia 1894 L.68011

Wpisał dnia 17 grudnia 1894

K. Jasiński

kanc.”
( chodzi tu zapewne o Gustawa Strawińskiego , dziadka Stefana  Strawińskiego)Str. 366
Strawiński Adam Franciszek- Certyfikat szlachectwa.
„Wydział Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem poświadcza niniejszem, iż gdy Wielmożny Gustaw Mateusz Anioł Adam 4 imion Strawiński herbu Sulima, właściciel dóbr Szydłowce, syn Adama Strawińskiego niegdyś sędziego powiatu słonimskiego i tegoż małżonki Anieli z Szyrmów, wnuk Wincentego Wilhelma 2 imion Strawińskiego, Wicemarszałka i podstarościego słonimskiego i tegoż małżonki Elżbiety z Szwykowskich, prawnuk Ignacego Strawińskiego, pisarza grodzkiego słonimskiego, cześnika, wojskiego i podstolego Starodubowskiego, sekretarza generalnego konfederacyi i podkoniuszego Wielkiego Ksiestwa Litewskiego, starosty słonimskiego i tegoż małzonki Justyny z Chlewińskich, Floryana Strawińskiego Podkomorzego Starodubowskiego w czwartem, Franciszka Strawińskiego Cześnika i Wojskiego Starodubowskiego, Starosty Mozyrskiego i Justyny z Terleckich w piątem, Zbigniewa, stolnika i sedziego ziemskiego starodubowskiego w szóstem, a Krzysztofa Strawińskiego sędziego ziemskiego trockiego w siódmem pokoleniu prawy potomek na mocy Najwyższego postanowienia z dnia 2 listopada 1894 którem Najjaśniejszy Pan jego staropolskie szlachectwo zatwierdzić raczył, w metrykach szlacheckich galicyjskich, a mianowicie w księdze XXVII na stronie 357 zapisany jest przeto też i Wielmożny Adam Franciszek dwojga imion Strawiński herbu Sulima syn tegoż Gustawa Mateusza Anioła Adama 4 imion Strawińskiego i jego małżonki Zofii z Terleckich, do szlachty krajowej stanu rycerskiego i jako taki do metryk szlacheckich Księgi XXVII na stronie 366 wpisany został. Zastępca Marszałka Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem, Jego Ces. i Król. Apost. Mości Podkomorzy i l.d. Antoni Jaxa Chomiec w r. członek Wydziału Krajowego Dr Franciszek Haszard . Z Rady Wydziału Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.

We Lwowie dnia 28 marca 1895. Dr Antoni Groll w.r. Dyrektor Kancelaryi Wydziału Krajowego . Dla Wielmożnego Adama Franciszka dwojga imion Strawińskiego.”
( podpisy nieczytelne)

Strawińska Marya Walerya dwojga imion Strawińska.
Certyfikat szlachectwa.
Wydział Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem poświadcza niniejszem, iż gdy Wielmożny Gustaw Mateusz Anioł Adam 4 imion Strawiński herbu Sulima, właściciel dóbr Szydłowce, syn Adama Strawińskiego niegdyś sędziego powiatu słonimskiego i tegoż małżonki Anieli z Szyrmów, wnuk Wincentego Wilhelma 2 imion Strawińskiego, Wicemarszałka i podstarościego słonimskiego i tegoż małżonki Elżbiety z Szwykowskich, prawnuk Ignacego Strawińskiego, pisarza grodzkiego słonimskiego, cześnika, wojskiego i podstolego Starodubowskiego, sekretarza generalnego konfederacyi i podkoniuszego Wielkiego Ksiestwa Litewskiego, starosty słonimskiego i tegoz małzonki Justyny z Chlewińskich, Floryana Strawińskiego Podkomorzego Starodubowskiego w czwartem, Franciszka Strawińskiego Cześnika i Wojskiego Starodubowskiego, Starosty Mozyrskiego i Justyny z Terleckich w piątem, Zbigniewa, stolnika i sedziego ziemskiego starodubowskiego w szóstem, a Krzysztofa Strawińskiego sedziego ziemskiego trockiego w siódmem pokoleniu prawy potomek na mocy Najwyższego postanowienia z dnia 2 listopada 1894 którem Najjaśniejszy Pan jego staropolskie szlachectwo zatwierdzić raczył, w metrykach szlacheckich galicyjskich, a mianowicie w księdze XXVII na stronie 367 zapisany jest, przeto też i Wielmozna Marya Walerya dwojga imion Strawińska herbu Sulima, córka tegoż Gustawa Mateusza Anioła Adama 4 imion Strawińskiego i jego małżonki Zofii z Terleckich do szlachty krajowej stanu rycerskiego i jako taka do metryk szlacheckich Księgi XXVII na stronie 367 wpisana została.

Zastępca Marszałka Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem, Jego Ces. i Król. Apost. Mości Podkomorzy i l.d. Antoni Jaxa Chomiec w r. członek Wydziału Krajowego Dr Franciszek Haszard . Z Rady Wydziału Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.

We Lwowie dnia 28 marca 1895. Dr Antoni Groll w.r. Dyrektor Kancelaryi Wydziału Krajowego .

Dla Wielmożnej Maryi Waleryi dwojga imion Strawińskiej.”


Strawiński Bronisław Waleryan.
Certyfikat szlachectwa.
„Wydział Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem poświadcza niniejszem, iż gdy Wielmożny Gustaw Mateusz Anioł Adam 4 imion Strawiński herbu Sulima, właściciel dóbr Szydłowce, syn Adama Strawińskiego niegdyś sędziego powiatu słonimskiego i tegoż małżonki Anieli z Szyrmów, wnuk Wincentego Wilhelma 2 imion Strawińskiego, Wicemarszałka i podstarościego słonimskiego i tegoż małżonki Elżbiety z Szwykowskich, prawnuk Ignacego Strawińskiego, pisarza grodzkiego słonimskiego, cześnika, wojskiego i podstolego Starodubowskiego, sekretarza generalnego konfederacyi i podkoniuszego Wielkiego Ksiestwa Litewskiego, starosty słonimskiego i tegoz małzonki Justyny z Chlewińskich, Floryana Strawińskiego Podkomorzego Starodubowskiego w czwartem, Franciszka Strawińskiego Cześnika i Wojskiego Starodubowskiego, Starosty Mozyrskiego i Justyny z Terleckich w piątem, Zbigniewa, stolnika i sedziego ziemskiego starodubowskiego w szóstem, a Krzysztofa Strawińskiego sedziego ziemskiego trockiego w siódmem pokoleniu prawy potomek na mocy Najwyższego postanowienia z dnia 2 listopada 1894 którem Najjaśniejszy Pan jego staropolskie szlachectwo zatwierdzić raczył, w metrykach szlacheckich galicyjskich, a mianowicie w księdze XXVII na stronie 357 zapisany jest przeto tez i Wielmozny Bronisław Waleryan dwojga imion Strawiński herbu Sulima syn tegoż Gustawa Mateusza Anioła Adama 4 imion Strawińskiego i jego małżonki Zofii z Potockich, do szlachty krajowej stanu rycerskiego i jako taki do metryk szlacheckich Księgi XXVII na stronie 369 wpisany został. Zastępca Marszałka Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem, Jego Ces. i Król. Apost. Mości Podkomorzy i l.d. Antoni Jaxa Chomiec w r. członek Wydziału Krajowego Dr Franciszek Haszard . Z Rady Wydziału Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.

We Lwowie dnia 28 marca 1895. Dr Antoni Groll w.r. Dyrektor Kancelaryi Wydziału Krajowego . Dla Wielmożnego Adama Franciszka dwojga imion Strawińskiego.”


Wincenty Edward dwojga imion Strawiński.
Certyfikat szlachectwa.
Wydział Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem poświadcza niniejszem, iż gdy Wielmożny Gustaw Mateusz Anioł Adam 4 imion Strawiński herbu Sulima, właściciel dóbr Szydłowce, syn Adama Strawińskiego niegdyś sędziego powiatu słonimskiego i tegoż małżonki Anieli z Szyrmów, wnuk Wincentego Wilhelma 2 imion Strawińskiego, Wicemarszałka i podstarościego słonimskiego i tegoż małżonki Elżbiety z Szwykowskich, prawnuk Ignacego Strawińskiego, pisarza grodzkiego słonimskiego, cześnika, wojskiego i podstolego Starodubowskiego, sekretarza generalnego konfederacyi i podkoniuszego Wielkiego Ksiestwa Litewskiego, starosty słonimskiego i tegoz małzonki Justyny z Chlewińskich, Floryana Strawińskiego Podkomorzego Starodubowskiego w czwartem, Franciszka Strawińskiego Cześnika i Wojskiego Starodubowskiego, Starosty Mozyrskiego i Justyny z Terleckich w piątem, Zbigniewa, stolnika i sedziego ziemskiego starodubowskiego w szóstem, a Krzysztofa Strawińskiego sedziego ziemskiego trockiego w siódmem pokoleniu prawy potomek na mocy Najwyższego postanowienia z dnia 2 listopada 1894 którem Najjaśniejszy Pan jego staropolskie szlachectwo zatwierdzić raczył, w metrykach szlacheckich galicyjskich, a mianowicie w księdze XXVII na stronie 357 zapisany jest przeto też i Wielmożny Wincenty Edward dwojga imion Strawiński herbu Sulima syn tegoż Gustawa Mateusza Anioła Adama 4 imion Strawińskiego i jego małżonki Zofii z Potockich, do szlachty krajowej stanu rycerskiego i jako taki do metryk szlacheckich Księgi XXVII na stronie 370 wpisany został. Zastępca Marszałka Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem, Jego Ces. i Król. Apost. Mości Podkomorzy i l.d. Antoni Jaxa Chomiec w r. członek Wydziału Krajowego Dr Franciszek Haszard . Z Rady Wydziału Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.

We Lwowie dnia 28 marca 1895. Dr Antoni Groll w.r. Dyrektor Kancelaryi Wydziału Krajowego . Dla Wielmożnego Wincentego Edwarda dwojga imion Strawińskiego.

Napisał 18 kwietnia 1895 ( podpis nieczytelny)”

Strawińska Julia Maryanna dwojga imion Strawińska.
Certyfikat szlachectwa.
Wydział Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem poświadcza niniejszem, iż gdy Wielmożny Gustaw Mateusz Anioł Adam 4 imion Strawiński herbu Sulima, właściciel dóbr Szydłowce, syn Adama Strawińskiego niegdyś sędziego powiatu słonimskiego i tegoż małżonki Anieli z Szyrmów, wnuk Wincentego Wilhelma 2 imion Strawińskiego, Wicemarszałka i podstarościego słonimskiego i tegoż małżonki Elżbiety z Szwykowskich, prawnuk Ignacego Strawińskiego, pisarza grodzkiego słonimskiego, cześnika, wojskiego i podstolego Starodubowskiego, sekretarza generalnego konfederacyi i podkoniuszego Wielkiego Ksiestwa Litewskiego, starosty słonimskiego i tegoz małzonki Justyny z Chlewińskich, Floryana Strawińskiego Podkomorzego Starodubowskiego w czwartem, Franciszka Strawińskiego Cześnika i Wojskiego Starodubowskiego, Starosty Mozyrskiego i Justyny z Terleckich w piątem, Zbigniewa, stolnika i sedziego ziemskiego starodubowskiego w szóstem, a Krzysztofa Strawińskiego sedziego ziemskiego trockiego w siódmem pokoleniu prawy potomek na mocy Najwyższego postanowienia z dnia 2 listopada 1894 którem Najjaśniejszy Pan jego staropolskie szlachectwo zatwierdzić raczył, w metrykach szlacheckich galicyjskich, a mianowicie w księdze XXVII na stronie 357 zapisany jest przeto też i Wielmożna Julia Maryanna dwojga imion Strawińska herbu Sulima syn tegoż Gustawa Mateusza Anioła Adama 4 imion Strawińskiego i jego małżonki Henryki Sabiny dwojga imion Kunaszewskiej, do szlachty krajowej stanu rycerskiego i jako taka do metryk szlacheckich Księgi XXVII na stronie 371 wpisana została. Zastępca Marszałka Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem, Jego Ces. i Król. Apost. Mości Podkomorzy i l.d. Antoni Jaxa Chomiec w r. członek Wydziału Krajowego Dr Franciszek Haszard . Z Rady Wydziału Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.

We Lwowie dnia 28 marca 1895. Dr Antoni Groll w.r. Dyrektor Kancelaryi Wydziału Krajowego . Dla Wielmożnej Julii Maryanny dwojga imion Strawińskiej.”

Wanda Maryanna dwojga imion Strawińska.
Certyfikat szlachectwa.
Wydział Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem poświadcza niniejszem, iż gdy Wielmożny Gustaw Mateusz Anioł Adam 4 imion Strawiński herbu Sulima, właściciel dóbr Szydłowce, syn Adama Strawińskiego niegdyś sędziego powiatu słonimskiego i tegoż małżonki Anieli z Szyrmów, wnuk Wincentego Wilhelma 2 imion Strawińskiego, Wicemarszałka i podstarościego słonimskiego i tegoż małżonki Elżbiety z Szwykowskich, prawnuk Ignacego Strawińskiego, pisarza grodzkiego słonimskiego, cześnika, wojskiego i podstolego Starodubowskiego, sekretarza generalnego konfederacyi i podkoniuszego Wielkiego Ksiestwa Litewskiego, starosty słonimskiego i tegoz małzonki Justyny z Chlewińskich, Floryana Strawińskiego Podkomorzego Starodubowskiego w czwartem, Franciszka Strawińskiego Cześnika i Wojskiego Starodubowskiego, Starosty Mozyrskiego i Justyny z Terleckich w piątem, Zbigniewa, stolnika i sedziego ziemskiego starodubowskiego w szóstem, a Krzysztofa Strawińskiego sedziego ziemskiego trockiego w siódmem pokoleniu prawy potomek na mocy Najwyższego postanowienia z dnia 2 listopada 1894 którem Najjaśniejszy Pan jego staropolskie szlachectwo zatwierdzić raczył, w metrykach szlacheckich galicyjskich, a mianowicie w księdze XXVII na stronie 357 zapisany jest przeto też i Wielmożna Wanda Maryanna dwojga imion Strawińska herbu Sulima syn tegoż Gustawa Mateusza Anioła Adama 4 imion Strawińskiego i jego małżonki Henryki Sabiny dwojga imion Kunaszewskiej, do szlachty krajowej stanu rycerskiego i jako taka do metryk szlacheckich Księgi XXVII na stronie 372 wpisana została. Zastępca Marszałka Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem, Jego Ces. i Król. Apost. Mości Podkomorzy i l.d. Antoni Jaxa Chomiec w r. członek Wydziału Krajowego Dr Franciszek Haszard . Z Rady Wydziału Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.

We Lwowie dnia 28 marca 1895. Dr Antoni Groll w.r. Dyrektor Kancelaryi Wydziału Krajowego . Dla Wielmożnej Wandy Maryanny dwojga imion Strawińskiej.”


Aniela Marya Walerya trojga imion Strawińska.
Certyfikat szlachectwa.
Wydział Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem poświadcza niniejszem, iż gdy Wielmożny Gustaw Mateusz Anioł Adam 4 imion Strawiński herbu Sulima, właściciel dóbr Szydłowce, syn Adama Strawińskiego niegdyś sędziego powiatu słonimskiego i tegoż małżonki Anieli z Szyrmów, wnuk Wincentego Wilhelma 2 imion Strawińskiego, Wicemarszałka i podstarościego słonimskiego i tegoż małżonki Elżbiety z Szwykowskich, prawnuk Ignacego Strawińskiego, pisarza grodzkiego słonimskiego, cześnika, wojskiego i podstolego Starodubowskiego, sekretarza generalnego konfederacyi i podkoniuszego Wielkiego Ksiestwa Litewskiego, starosty słonimskiego i tegoz małzonki Justyny z Chlewińskich, Floryana Strawińskiego Podkomorzego Starodubowskiego w czwartem, Franciszka Strawińskiego Cześnika i Wojskiego Starodubowskiego, Starosty Mozyrskiego i Justyny z Terleckich w piątem, Zbigniewa, stolnika i sedziego ziemskiego starodubowskiego w szóstem, a Krzysztofa Strawińskiego sędziego ziemskiego trockiego w siódmem pokoleniu prawy potomek na mocy Najwyższego postanowienia z dnia 2 listopada 1894 którem Najjaśniejszy Pan jego staropolskie szlachectwo zatwierdzić raczył, w metrykach szlacheckich galicyjskich, a mianowicie w księdze XXVII na stronie 357 zapisany jest przeto też i Wielmożna Aniela Marya Walerya trojga imion Strawińska herbu Sulima syn tegoż Gustawa Mateusza Anioła Adama 4 imion Strawińskiego i jego małżonki Henryki Sabiny dwojga imion Kunaszewskiej, do szlachty krajowej stanu rycerskiego i jako taka do metryk szlacheckich Księgi XXVII na stronie 373 wpisana została. Zastępca Marszałka Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Ksiestwem Krakowskiem, Jego Ces. i Król. Apost. Mości Podkomorzy i l.d. Antoni Jaxa Chomiec w r. członek Wydziału Krajowego Dr Franciszek Haszard . Z Rady Wydziału Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem.

We Lwowie dnia 28 marca 1895. Dr Antoni Groll w.r. Dyrektor Kancelaryi Wydziału Krajowego . Dla Wielmożnej Anieli Maryi Waleryi trojga imion Strawińskiej.”
Zauważmy, że certyfikaty powyższe pisane były według jednego, ściśle określonego schematu, podobnie jak metryki.

piątek, 18 sierpnia 2017

Jeszcze o Boćwince.

Znalazłem kolejne informacje o wsi Boćwinka, być może niektóre z nich już publikowałem.

           Ewolucja nazwy wsi.

1785: Pozwincken
1818: Bodschwinken 
1839: Neufreudenthal (Bodschwingken) 
 
Boćwinka od  26.8.1946 roku do 29.9.1954 roku należała do gminy Kruklanki w powiecie węgorzewskim.
W okresie od 1954 roku do 1972 Boćwinka funkcjonowała w ramach gromady Boćwinka.
 
Przynależność wsi przed II wojną światową.
 
Od 1 lutego 1818 roku należała do powiatu Węgorzewo. W latach 1872-74 należała do gromady Siewki. W latach 1898-1905 utworzono nową gromadę Siewki powstałą ze wsi Boćwinka, Sołtmany i Siewki .Liczebność tej gromady przedstawiała się następująco:
1867- 338 mieszkańców
1885- 379
1905- 314
1910- 335
1933- 326
1939- 283 mieszkańców

Fakty historyczne.

1554- rok założenia wsi Neu Freudenthal ( Boćwinka)
1785- Boćwinka liczyła 24 dymy
1818- Boćwinka ma już 32 dymy i 162 mieszkańców
1839- Boćwinka liczy 36 dymów i 261 mieszkańców